Locus erbjuder sina kunder vänlig och pålitlig service och vi strävar till att alltid ta i betraktande kundens individuella behov. Vår service fortsätter också efter att hyreskontraktet har skrivits under. Vi fungerar som en länk mellan hyresvärden och hyresgästen under hela hyresperioden. Vi förmedlar hundratals lägenheter årligen och detta har gett oss en bred och trogen kundkrets. Vi har också erfarenhet av förmedling av kontorslokaler.

Hur går vi till väga?

Vi börjar med att se på lägenhetens skick och ger hyresvärden en uppfattning om vad som kunde vara en lämplig hyra. I samband med detta fotograferar vi lägenheten för vår marknadsföring. Ifall lägenheten är i behov av renovering kan vi rekommendera pålitlig renoveringshjälp.

Efter att vi fått all nödvändig information om lägenheten börjar vi marknadsföra den både på Internet och i tidningar. Vi kontaktar också våra mångåriga sammarbetspartners som ofta kan erbjuda pålitliga och solida hyreskandidater.

Vi kontrollerar alltid våra kandidaters bakgrund samt kreditupplysningar. Vi beskriver gärna kandidaterna för hyresvärden och ger vår rekommendation, men det är naturligtvis hyresvärden som i sista hand får välja till vem han helst hyr sin lägenhet. Det tar för oss i medeltal 2-4 veckor att hitta en lämplig hyresgäst.

När valet av lämplig hyresgäst är gjort, är det dags att skriva hyreskontraktet. Våra hyreskontrakt baserar sig på Bostadshyreslagens officiella kontraktsbotten, vilket vi under åren har finslipat till en mera täckande och säkrare version. Vi ser till att hyresgarantin betalas enligt överenskommelse och hjälper till med andra praktiska detaljer som överräckandet av nycklar etc.

Vi kan också sköta konditionsgranskningen av lägenheten som ofta görs före hyresgästen flyttar in.

Vi hjälper också kunder som söker lägenhet i investeringssyfte att hitta en så bra och lönsam lösning som möjligt.

Vi är medlem i Finlands fastighetsförmedlarförbund [A].

Arvode:

Vårt förmedlingsarvode är 1,24 x månadshyran (inkl. moms 24%). Arvodet är avdragbart i beskattningen av kapitalinkomster! Endast i det fall att vår service leder till ett hyreskontrakt uppbärs arvode. (Ifall lägenheten hyrs åt ett företag som tjänstebostad har vi möjlighet att uppbära arvodet av hyresgästen.)